Tysklands försvarsminister om Sveriges Natoansökan: ”Ett epokskifte”.