Daniel Suhonen: Vi står i ett helt nytt politiskt landskap med ett konservativt och ett liberalt block.