Tillväxten får bedömas som god i svensk utförsåkning.