Svenskt Näringsliv är överens med tjänstemannaförbundet PTK om ett nytt huvudavtal på den svenska arbetsmarknaden. LO har sagt nej till avtalsförslaget – något som inte hindrar de andra två parterna. – Vi är fria parter, säger Mattias Dahl, vice vd på Svenskt Näringsliv.