Torkan som råder i landet gör att foder riskerar att ta slut. Köerna till landets slakterier fortsätter att öka, och man pratar om eventuellt överskott på svenskt kött, men det kan också bli bristvara – nästa år.