Orkanen Florence har börjat dra sig in över fastlandet i USA. Svenske Elliot Göthe har evakuerat från Charleston, South Carolina, en av staterna som drabbas hårdast.