DN/Ipsos: Jämnt mellan ja och nej • Majoritet tvekar på Försvarsmaktens förmåga.