Flera historiska förklaringar till det stora intresset.