Den svenska stiftelsen Optimizer Foundation har i dagarna gjort sin fjärde investering inom socialt entreprenörskap i Östafrika. – Vårt fokus är underfinansierade områden inom utbildning och hälsa. Vi vill gärna satsa på bolag som vi tror kan ha en stor positiv inverkan och lösa ett lokalt problem, säger styrelseordförande Helena Riese Harstad.