Mellan åren 1967 och ända fram till 2020 har det Svenska rallyt körts i Värmland. Men avsaknaden av snö har varit ett återkommande problem genom åren.