Svenska rallyt lämnar Värmland och flyttar norrut. Ny värdstad från och med 2022: Umeå. "En mer snösäker region längre norrut är ett grundkrav som inte är förhandlingsbart i en förlängning av VM-avtalet och att kunna påvisa historiska väderdata har vari