BANGKOK. Svenska pensionärer i Thailand lever i rädsla för att bli sjuka eller skadas.Många saknar sjukförsäkring och vårdpriserna riskerar att skena.– Vi betalar ju skatt, men vi får inget för det, säger Dan Wallenbert, 64, i Bangkok,– Självklart är det oroande att inte ha försäkring, säger Birgitta Eriksson, 67, i Krabi.