Sedan Norge stängt gränsen har många svenska gränspendlare hamnat i en ohållbar situation. Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark mötte på tisdagen sin norska motsvarighet. "Jag är besviken på beskeden från min norska kollega", skriver hon i en kommentar t