Rapport: Sveriges prisökningar har inte varit högre än snittet för euroländerna.