Barn som togs från sina föräldrar och skickades till ”nomadskolor” och tvångsundervisning i svenska. Präster som var benäger bistånd när rasbiologerna skulle mäta samernas skallar. Svenska kyrkans rellation till samerna är ett märkt kapitel – som den nu vill avsluta med att be om ursäkt.