Svenska hushåll och företag ska få minskade elnätsavgifter med sammanlagt 11 miljarder kronor. Det beslutar Svenska kraftnäts styrelse under nästa vecka. De höga elpriserna är en av anledningarna till bolagets beslut.