Lätt att skapa känsla av trängsel om man inte visar hela grisstallet.