Svenska akademien presenterar nu en modernisering av sina stadgar. Originalet Gustaf III:s stadgar skrevs på 1700-talet.Stadgekommentaren som lagts till förtydligar att ledamöter ska sätta Akademiens intressen framför sina egna.