Svenska Akademien har offentliggjort de nya tolkningarna av stadgarna. Ledamöterna förväntas framöver undvika att kritisera Akademien eller kollegor offentligt. Dessutom kan kungen ge dispens till att nya inval kan göras utan att tolv ledamöter deltar.