I förra veckan meddelade Svenska Akademien att man antagit en ny stadgekommentar som ska göra det möjligt att tillämpa stadgarna från 1786 på ett mer modernt sätt.