Polis och åklagare kan ha misstagit konst för verklighet enligt artistens advokat.