UD har kallat hem sin ambassadör från Peking och utreder nu om denne gjorde fel som ordnade ett möte mellan dottern till den fängslade bokförläggaren Gui Minhai och några kinesiska affärsmän. Mötet ägde rum utan att UD informerats.