Det blir allt vanligare att svenskarna väljer att ”svemestera”, alltså att semestra hemma i Sverige istället för utomlands. Och för turistnäringen i länet har trenden varit påtaglig.