Flygplan med 62 ombord försvann utanför Jakarta – kvarlevor och vrakdelar funna.