Läs det öppna brevet från barnläkarna på Karolinska.