Patienten var svårt sjuk – men tvingades själv krypa till ambulansbåren.Vid framkomsten till sjukhuset avled personen.Nu anmäler Region Skåne händelsen som en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård oh omsorg, IVO.