Med omicron, säsongsinfluensan och vinterkräksjukan som drar runt i länet samtidigt blir skolornas verksamhet sårbara. Mindre skolor med färre lärare har små marginaler för sjukskrivningar. På Delsbo Waldorfskola är två av fem klasslärare sjuka för tillfället.