För att täcka behoven skulle det behövas 1 000 lastbilar om dagen.