Många idrottsföreningar har svårt att hitta personer som kan tänka sig sitta i styrelsen. Det ideella engagemanget har inte minskat i länet – men däremot föredrar många att syssla med andra arbetsuppgifter.