När gruv- och stålindustrin i Norrbotten ställer om till miljövänligare produktion så är bristen på bostäder ett jätteproblem. Och det ställer till det för många. Anette Winblad är kulturchef i Gällivare och har själv fått erfara det.