Polismyndigheten har problem med sitt telefonsystem, vilket gör det svårt att nå fram till 114 14.