Här var det enkelriktat, eller? Som cyklist kan det vara svårt att cykla lagligt – också för den som vill följa trafikreglerna.