Nationella prov skulle hjälpa skolan att sätta mer kunskapsbaserade och rättvisa betyg. Men enligt Skolverket sätts betygen i stor utsträckning i relation till hur resten av skolans elever presterar.