Det finns mängder av fördelar med ett hyggesfritt skogsbruk.