Region Östergötland har meddelat att man nu ändrar intervallen mellan vaccindos två och tre mot covid-19 från sex till fem månader. Men intresset har varit svagt i Norrköping.