Haparanda kommun går ut med en varning om att isen är svag i Torenälvens mynning i höjd med Sundholmen/Cape east och närmare järnvägsbron. Uppkörda skoterspår är ingen garanti för att isen håller.