Det går inte att förvänta sig att kvinnor som vill jobba i mansdominerade branscher är ”extra starka personer”.