Kommunerna bör erbjuda sommarjobb som kräver flit och disciplin – inte kreativitet och entreprenörsanda.