De vill få upp exklusiviteten kring märken många vill ha.