Det råder superkonjunktur på arbetsmarknaden och behovet av arbetskraft är stort. Men samtidigt är gruppen som förvärvsarbetar liten i förhållande till de stora grupperna äldre och yngre. – Vi har en superchans tack vare invandringen, säger Agneta Tjernström, analytiker på arbetsförmedlingen.