Suomessa sosiaali- ja terveysalan lupavirasto Valvira selvittää parhaillaan 13-15 tapausta, joissa on epäilys siitä, että hoivakodin asukas on kuollut hoitovirheen tai laiminlyönnin seurauksena.