Sundsvalls kommun kommer att medge ett extra bidrag på 300.000 kronor fördelat på de ridklubbar i kommunen som kommer att drabbas av foderbrist i vinter. Välkommet men frågan är om det räcker.