Personalbristen och hyrstoppet har gjort att Sunderby sjukhus nu går på halvfart. Nästan varannan vårdplats är stängd å nattbemanningen hänger på om de anställda kan jobba extra eller inte.