Sunderby ishall öppnar igen för allmänhet och föreningar. Hallen stängdes i slutet på november förra året då beräkningar visade att hallens tak riskerade att kollapsa vid snölast – men nu är förstärkningarna klara.