Under onsdagen kom Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott fram till ett förslag att satta samman Gammelstad och Sunderby fritidsgård. Vilket kan resultera i att Sunderby fritidsgård läggs ner.