Personalproblemen i vården beror till stor del på styrmodellen New Public Management (NPM), skriver Eva-Britt Svensson (V) på denna plats i Smålandposten den 9 januari. Det är en grov förenkling och tillika felsyn enligt min 25-åriga erfarenhet av modellen.