”Detta är tack vare en vaken styrelse som agerat.”