Under ett extrainsatt möte i dag beslutade landstingsstyrelsen att utreda om finanslandstingsrådet Irene Svenonius (M) är jävig. Utredningen tillsätts med anledning av hennes beslut att inte granska tidigare upphandlingar. Det kan uppfattas som att hon då hjälpt sin make, upphandlingschefen på Karolinska Sjukhuset Jan Svenonius, som är finanslandstingsrådets make. – Det råder full enighet i...