Överdödligheten bland vissa invandrargrupper i Sverige har under coronavåren legat på 220 procent, enligt en ny studie.Bland personer födda i Sverige eller inom EU är motsvarande siffra minus en procent.– Vi har framför allt inte lyckats skydda äldre invandrare i trångboddhet, säger Kristina Jakobsson, professor vid Göteborgs universitet, till GP.