Minnesförlust, försvagade muskler och försämrad hjärtfunktion hos ett 40-tal patienter.